BAKRE KORSBÅNDSKADE (PCL)

Det bakre korsbåndet er dobbelt så sterkt som det fremre og forhindrer at skinnebeinet glir for langt bakover i forhold til lårbeinet. Dette er en uvanlig skade og utgjør 10 % av alle korsbåndskader, der fremre korsbåndskader står for 90 % av skadene.

HVORDAN
Direkte traume mot forsiden av leggen, for eksempel trafikkulykke, kollisjon med motstandere og sykkelulykker. Også overstrekking eller maksimal bøying kan føre til bakre korsbåndskade.

SYMPTOMER 
Ofte kraftig smerte, men ellers mer diskrete symptomer med tanke på hovenhet og ustabilitet.

DIAGNOSE
Her kan man få tips fra skademekanismen, dvs. hvordan pasienten skadet seg. Anamnesen (sykdomshistorien) i kombinasjon med undersøkelse og MR gir diagnosen. Ofte vanskeligere å stille da symptomene er mer diskrete.

BEHANDLING
Akutt som ved fremre korsbåndskade med elastisk bandasje og NSAID-er tidlig. Belastning til smertegrensen. Hvis isolerte bakre korsbåndskader kan man prøve med konservativ behandling først. Da behandler man dem med en ortose i 2-3 måneder, som holder skinnebeinet i riktig stilling, noe som gjør at bakre korsbånd heles i en viss grad. Deretter fysioterapi. Hvis flere ligamentskader eller gjenværende ustabilitet etter konservativ behandling, kan det bli aktuelt med operasjon.

PROGNOSE
God prognose uansett behandlingsmetode, da bakre korsbåndskader gir mindre symptomer enn fremre korsbåndskader med tanke på å gå tilbake til idrett. Økt risiko for utvikling av leddsvikt (artrose).

Informasjonen på vondtikneet.no verken kan eller skal erstatte en profesjonell medisinsk konsultasjon. Innholdet på vondtikneet.no bør heller ikke utgjøre et grunnlag for diagnose eller behandling, men bare betraktes som et supplement.