Patellofemoralt smertesyndrom (PFSS)

PFSS er den vanligste årsaken til fremre knesmerter hos unge aktive. Det er vanligere hos kvinner i tenårene, men rammer både menn og kvinner i alderen 15-30 år. Årsaken antas å være at leddene mellom kneskålen og lårbeinet overbelastes. Grunnene til dette kan være flere. Stramhet og svakhet i muskler, feilstillinger i kneledd og fotledd og tung belastning er noen tenkelige årsaker.

SYMPTOMER
Smerte under eller rundt kneskålen. Smerte ved bøying/strekking, hopp, gange i trapper m.m. Smerte etter lengre tids sitting med bøyde knær (movie sign) og av og til knaking (krepitasjoner) ved bevegelse.

DIAGNOSE
Vanskelig definerte tilstander der diagnosen blir en utelukkelsesdiagnose. Med en fordypning i sykdomshistorien sammen med en klinisk undersøkelse kan man ofte være ganske sikker på diagnosen. Av og til foretas MRI for å utelukke andre årsaker.

BEHANDLING
Konservativ behandling med individtilpasset rehabilitering er den første behandlingen. Sjekk bakenforliggende årsaker og legg opp et treningsprogram basert på funnene. Ofte er det viktig å tilpasse et aktivitetsnivå ut fra smerter, og det er også lurt å se over fotstillingen for å se om det er behov for innlegg. 

PROGNOSE
Som regel bra, men kan i visse tilfeller være vanskelig å behandle, og kan vare i flere år. Ikke farlig på noen måte, men smerten kan være vanskelig.

Informasjonen på vondtikneet.no verken kan eller skal erstatte en profesjonell medisinsk konsultasjon. Innholdet på vondtikneet.no bør heller ikke utgjøre et grunnlag for diagnose eller behandling, men bare betraktes som et supplement.