PLICASYNDROM 

Vekstrest i form av fortykket leddkapsel i kneleddet.

HVORDAN
Kan vokse ved overbelastning eller etter traume mot kneleddet. Vanlig ved fotball, innebandy og løping.

SYMPTOMER
Smerter medialt for patella ved bøying i kneleddene. Ofte knekkende følelse og av og til låsinger. Økende smerte under og etter aktivitet. Tilsvarende symptomer som ved meniskskader.

DIAGNOSE
Sykdomshistorie i kombinasjon med kliniske undersøkelser. Ofte punktømhet medialt for patella, der man kan kjenne plicaen ved bøying/strekking. MR kan ofte støtte diagnosen, men en innvendingsfri MR utelukker ikke diagnosen.

BEHANDLING
I første rekke fysioterapi for å styrke muskler og kontroll av kneet. I enkelte tilfeller kan NSAID-er eller kortisoninjeksjon hjelpe. Symtpomgivende plicasyndromer som ikke reagerer på trening, kan opereres med kikkehullsoperasjon av den fortykkede leddkapselen.

PROGNOSE
Enkelte pasienter kan utvikle bruskskader medialt under patella på grunn av den mekaniske abrasjonen. I de fleste tilfeller ingen varige skader og reagerer oftest bra på trening eller operasjon.

Informasjonen på vondtikneet.no verken kan eller skal erstatte en profesjonell medisinsk konsultasjon. Innholdet på vondtikneet.no bør heller ikke utgjøre et grunnlag for diagnose eller behandling, men bare betraktes som et supplement.