MENISKSKADE

Den indre (mediale) og ytre (laterale) menisken fungerer som støtdempere i kneleddene og sprer belastningen over en større overflate.

HVORDAN
Ofte gjennom vridningstraume eller overstrekking av kneleddet i forbindelse med fotball, håndball, innebandy eller ishockey. Hos eldre kan skader oppstå ved relativt svakt traume, som å reise seg fra sittende stilling.

SYMPTOMER
Kneet låser seg, smerte ved vridning eller å sitte på huk, hovenhet etter aktivitet. Indre meniskskade gir smerter ved bredside i fotball.

DIAGNOSE
Anamnese, klinisk undersøkelse og MRI gir diagnose. Skade på indre menisk er 5-8 ganger vanligere enn skade på ytre fordi den ytre er mer bevegelig.

BEHANDLING
Degenerative skader som ikke låser kneet, behandles først med fysioterapi. Skader der en del av menisken går inn i leddet og gir mekaniske låsninger, eller skader der smerten ikke slipper, behandles med kikkehullsoperasjon. Oftest fjerner man en del av den skadde menisken, men i tilfeller med store, kapselnære skader hos yngre personer, prøver man å sy fast menisken.

PROGNOSE 
Når menisken fjernes, øker vektbelastningen på bruskflatene opptil 5 ganger, og punktbelastningen blir høy. Derfor er det viktig å skynde seg langsomt etter en operasjon og gi kneleddet tid til å venne seg til den økte belastningen. Hos personer som har operert bort store deler av menisken, er risikoen for artrose i løpet av 5-15 år veldig høy.

Informasjonen på vondtikneet.no verken kan eller skal erstatte en profesjonell medisinsk konsultasjon. Innholdet på vondtikneet.no bør heller ikke utgjøre et grunnlag for diagnose eller behandling, men bare betraktes som et supplement.