INDRE LEDDBÅNDSKADE (MCL)

Kneleddet stabiliseres sideveis av to sterke leddbånd (kollateralligamentet).
De består av indre (MCL) og ytre (LCL) kollateralligament.

HVORDAN
Oppstår ofte ved sportsaktivitet ved takling fra utside eller vridning. Oftest isolert, men også i forbindelse med skade på korsbånd og/eller menisk. MCL-skader utgjør ca. 40 % av alle alvorlige kneskader og er den vanligste kneskaden.

SYMPTOMER
Kraftige smerter på innsiden av kneet. Følelse av ustabilitet. Vondt under bøying og strekking. Merk: En total skade gjør ofte mindre vondt enn en moderat skade. 

DIAGNOSE 
Stilles på grunnlag av sykdomshistorie og undersøkelse av kneet. I uklare tilfeller foretas MRI. Graderes 1-3.

Grad 1 er ømt, men stabilt.
Grad 2 er ustabilt, men endepunkt merkes ved undersøkelse.
Grad 3 er ustabilt og mangler endepunkt.

BEHANDLING 
Akutt benyttes elastisk bandasje og NSAID-er mot smerte.

Grad 1 behandles med tilpasset aktivitet og fysioterapi.
Grad 2 og 3 behandles med ortose med full bevegelighet i 6 uker samt fysioterapi.

PROGNOSE 
Riktig behandlet heles dette oftest uten komplikasjoner på 2-3 måneder.
Skader i grad 3 med forsinket behandling kan av og til heles med en gjenværende ustabilitet.

Informasjonen på vondtikneet.no verken kan eller skal erstatte en profesjonell medisinsk konsultasjon. Innholdet på vondtikneet.no bør heller ikke utgjøre et grunnlag for diagnose eller behandling, men bare betraktes som et supplement.